Πρόταση για τροποποίηση του Περί Δήμων νόμου του 1985

Πρόταση για τροποποίηση του Περί Δήμων νόμου του 1985

Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η εισαγωγή πρόνοιας που να δίδει το δικαίωμα στους Δήμους να παρεμβαίνουν άμεσα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποστατικά με άγρια ή μη βλάστηση, και παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα ή και η ασφάλεια της περιουσίας του ιδιοκτήτη γειτνιάζοντος υποστατικού

Share this post