Πρόταση νόμου: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως

Πρόταση νόμου: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, αναφορικά με την εγγραφή μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1 στη Δημοκρατία, το οδόμετρο, τον περιοριστή ταχύτητας και τον ταχογράφο.

Share this post