Σειρά μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Σειρά μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η πολιτική είναι πράξη. Και σήμερα η πράξη είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ξεκάθαρα και αποτελεσματικά.

Ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή, στην Επιτροπή Εσωτερικών, η συζήτηση ενός ακόμη μεταρρυθμιστικού νομοσχεδίου. Ξεκίνησε η συζήτηση για τις στρατηγικές επενδύσεις, για το πώς δηλαδή ως χώρα θα διευκολύνουμε με διαδικασίες οι οποίες μειώνουν τη γραφειοκρατία και πως θα προσελκύσουμε στον τόπο μας τις μεγάλες επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, συζητείται στη Βουλή κάθε Τετάρτη στην Επιτροπή Νομικών ακόμη μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση στον τομέα της Δικαιοσύνης. Η οποία όταν εφαρμοστεί θα μειώσει τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων και θα στείλει ακόμη ένα μήνυμα ότι ως χώρα και εννοούμε και κάνουμε πως η Δικαιοσύνη χρειάζεται μεταρρυθμίσεων.

Επίσης συζητήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση που αφορά την ίδρυση του Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Ακόμη μια μετραρρύθμιση που θα βλέπει οριζόντια τα θέματα ανάπτυξης και θα μειώσει επιπλέον τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Είναι στο δρόμο για τη Βουλή μια άλλη μεγάλη, ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, αυτή της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από την οποία θα δημιουργηθούν Δήμοι που θα λειτουργούν ως μικρά κράτη και θα βοηθά επιπλέον στη βελτίωση της ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η πολιτική είναι πράξη. Και σήμερα η πράξη είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ξεκάθαρα και αποτελεσματικά. Προχωρούμε σε μια σειρά μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα μειώσουν την ταλαιπωρία και σίγουρα θα αποδεικνύουν πως είμαστε μια σύγχρονη χώρα που πάει προς τα εμπρός.

 

 

Share this post