Σκοπός είναι μέσα από το διάλογο να φτάσουμε στο πιο επιθυμητό και υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας

Σκοπός είναι μέσα από το διάλογο να φτάσουμε στο πιο επιθυμητό και υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας

Σκοπός είναι μέσα από το διάλογο να φτάσουμε στο πιο επιθυμητό και υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας. Και σε αυτό το διάλογο, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν σημαντικότατο ρόλο να παίξουν. Από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλο το ιατρικό προσωπικό κι όχι μόνο. Δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από τη θετική, ενεργή συμμετοχή όλων.

Βάση λύσης όλων των θεμάτων που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα, είναι ο διάλογος. Από τη βάση αυτή δεν είναι δυνατόν να εκλείπουν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και μια από αυτές, που έχει ήδη πάρει σάρκα και οστά, είναι το ΓεΣΥ.

Ζητήματα προκύπτουν αναμενόμενα και στη δεύτερη φάση εφαρμογής του σχεδίου. Σκοπός είναι μέσα από το διάλογο να φτάσουμε στο πιο επιθυμητό και υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας. Και σε αυτό το διάλογο, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν σημαντικότατο ρόλο να παίξουν. Από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλο το ιατρικό προσωπικό κι όχι μόνο.

Δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από τη θετική, ενεργή συμμετοχή όλων. Για να πετύχουμε ακριβώς το ζητούμενο: το επίπεδο υγείας προς τους συμπολίτες μας που όλοι θέλουμε.

 

Share this post