Συνέντευξη στην εφημερίδα “Σημερινή” Κυριακή 23/04/2017