Υλοποίηση μιας ολιστικής αλλαγής στην υφιστάμενη πολιτική αδειοδότησης

Υλοποίηση μιας ολιστικής αλλαγής στην υφιστάμενη πολιτική αδειοδότησης

Στόχος να μειωθούν χρονοβόρες και κοστοβόρες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών.

Η νέα πολιτική αδειοδότησης οικοδομών, όπως παρουσιάστηκε χθες από τον αρμόδιο Υπουργό των Εσωτερικών στην παρουσία και των αρμόδιων φορέων, αποτελεί υλοποίηση μιας ολιστικής αλλαγής στην υφιστάμενη πολιτική αδειοδότησης.

Εισάγεται η κατηγοριοποίηση των αδειών, η απλοποίηση της έκδοσης πολεοδομικής άδειας, η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας οικοδομής, η αλλαγή του τρόπου διαβούλευσης, η απλοποίηση του τρόπου έκδοσης πιστοποιητικών τελικής έγκρισης και η αλλαγή του εποπτικού πλαισίου.

Μια πολιτική που θα εφαρμοστεί με στόχο να μειώσει χρονοβόρες και κοστοβόρες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών, με το κόστος ως τώρα να υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια ετησίως.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη νέα αυτή πολιτική. Οικοδομεί τα θεμέλια για βελτίωση της κατάταξης της Κύπρου στις διάφορες εκθέσεις ανταγωνιστικότητας, αλλά και βάζει τέλος στις καθυστερήσεις που αφορούν έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Είναι ένα σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθεια που κάνουμε για μείωση της γραφειοκρατίας, για μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Share this post