Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Με πράξεις συνεχίζουμε προς τον στόχο του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία τη σύσταση Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Χαιρετίζοντας τη στάση που τήρησαν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις υπογραμμίζουμε ότι η σύσταση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί ένα ακόμη έμπρακτο βήμα εκσυγχρονισμού του κράτους.

Θα λειτουργήσει ως ισχυρός κεντρικός φορέας συγκέντρωσης όλων των συναφών αρμοδιοτήτων που σήμερα είναι διασκορπισμένες σε τρία Υπουργεία για την ενίσχυση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας και τη μόχλευση της αναπτυξιακής προοπτικής.

Παράλληλα, έχει σκοπό να πάρει τη Κύπρο μπροστά αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μετουσιωθεί σε πράξη η ψηφιακή διακυβέρνηση με όλα τα οφέλη που αυτή μπορεί να επιφέρει για τη χώρα ως οικονομικό και επενδυτικό κέντρο. Αλλά και για την εξυπηρέτηση του πολίτη με ταχύτητα και διαφάνεια. Με πράξεις συνεχίζουμε προς τον στόχο του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Share this post