10η Συνάντηση Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) Ευρωπόλ

10η Συνάντηση Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) Ευρωπόλ

Ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη  Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, συμμετείχα, διαδικτυακά, στη 10η Συνάντηση της Ομάδας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).   

Η συζήτηση αφορούσε στις τελευταίες δραστηριότητες της Ευρωπόλ και την αναθεώρηση του Κανονισμού της Ευρωπόλ. Αφού εξέφρασα τις ευχαριστίες για την υποστήριξη της Ευρωπόλ προς τις κυπριακές αρχές, τόνισα ως θετικό βήμα την Προσωρινή Συμφωνία, που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον νέο Κανονισμό της Ευρωπόλ.

Παράλληλα, εξέφρασα την ανησυχία για το ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, η Ευρωπόλ δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και ζήτησα ενημέρωση για το πώς αντιμετωπίζονται στον υπό συζήτηση Κανονισμό ζητήματα διατήρησης δεδομένων και για το πώς οι ανησυχίες του Επόπτη μπορούν να ξεπεραστούν χωρίς να διακυβεύονται οι αναλυτικές δυνατότητες της Ευρωπόλ. Ζήτησα, επίσης, ενημέρωση για τον ρόλο του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ του νέου αξιωματούχου και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Στο τέλος υπέβαλα ερώτημα σε ό,τι αφορά  τη θέση της Ευρωπόλ σε σχέση με τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην αστυνόμευση.

Share this post