60 Λεπτά με 20 Φίλους | Vol.1

60 Λεπτά με 20 Φίλους | Vol.1

Αν κάτι μας έλειψε αυτή την περίοδο είναι η επαφή και η επικοινωνία με τον κόσμο. Χθες με τη βοήθεια της τεχνολογίας καλύψαμε, ως ένα βαθμό, αυτή την απόσταση και ευχαριστώ όλες και όλους που συμμετείχαν στη συζήτησή μας 60 Λεπτά με 20 Φίλους.

Share this post