8η Συνάντηση της Ομάδας JPSG Europol

8η Συνάντηση της Ομάδας JPSG Europol

Ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ Ευρωπόλ), συμμετείχα, μέσω διαδικτύου, στην 8η Συνάντηση της Ομάδας που πραγματοποιήθηκε την 1 και 2 Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο συζήτησης για την αναθεώρηση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, επεσήμανα ότι με βάση την Πρόταση για αναδιατύπωση του Κανονισμού της Ευρωπόλ, ενισχύονται σημαντικά οι αρμοδιότητες του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, τόνισα την ανάγκη αναλογικής ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να εκτείνεται πέραν της υποχρέωσης, έστω και αυξημένης, της Ευρωπόλ να παρουσιάζει στοιχεία ενώπιον της ΜΟΚΕ και πέραν της απλής ανταλλαγής απόψεων  και να στοχεύει σε πρακτικά αποτελέσματα.  

Εξέφρασα, επίσης, ανησυχία για την προβλεπόμενη στην Πρόταση δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων με τρίτα κράτη και αναφέρθηκα στις ήδη τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σχετικών διεθνών συμφωνιών, κυρίως ως προς το ποιές εγγυήσεις μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, ελλείψει συμφωνιών που να καθορίζουν ένα σαφές σύνολο κανόνων.  

Share this post