Όλα

Αυτεπάγγελτη εξέταση

Κυκλοφοριακό μείζονος Λευκωσίας Η διαφαινόμενη αυξητική τάση στην κυκλοφορία όσον αφορά τις κύριες οδικές αρτηρίες που οδηγούν εντός και εκτός της μείζονος Λευκωσίας, καθώς και οι σχεδιασμοί των κυβερνητικών τμημάτων ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι χρησιμοποιούν τις εν λόγω οδικές αρτηρίες

Πρόταση νόμου

Ο O περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ώστε να δοθεί η δυνατότητα σ΄αυτούς που κατέχουν πείρα και επαρκείς γνώσεις 15 ετών σε επιμέρους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας, αν πρόκειται για...