Εγκαθίδρυση συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά

Εγκαθίδρυση συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά

Η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, δεν είναι μόνο μια συμβατική υποχρέωση της χώρας μας αλλά είναι μια πολιτική που έχει να κάνει με το σεβασμό που πρέπει ως χώρα, ως κράτος, να έχουμε προς τα παιδιά.

Αισίως ολοκληρώσαμε σήμερα μετά από συζήτηση σχεδόν δύο χρόνων την κατ’ άρθρο συζήτηση ενός τεράστιου νομοσχεδίου που αφορά τη δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά.

 

Είναι μια πολιτική που δεν έχει να κάνει μόνο με συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική που έχει να κάνει με το σεβασμό που πρέπει ως χώρα, ως κράτος, να έχουμε προς τα παιδιά.

 

Υπάρχουν σίγουρα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε και πως εφαρμόζονται και οφείλουμε ως κράτος, ως πολιτεία, να απελευθερώσουμε όλους εκείνους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για να εφαρμοστούν όλες οι πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας.

Share this post