Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου και ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων

Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου και ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων

Η αξιολόγηση του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση και τα εθνικά κοινοβούλια να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ευρήματα της Έκθεσης, τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό και στους αρμόδιους φορείς.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κ. Δημήτρης Δημητρίου, συμμετείχε διαδικτυακά σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EK), με θέμα «Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου και ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων».

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση της πρώτης Ετήσιας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου και τις προσπάθειες για τη θέσπιση Μηχανισμού για τη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε τη σημασία του διακοινοβουλευτικού διαλόγου εντός της ΕΕ σε θέματα κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σημείωσε ότι η Έκθεση της Επιτροπής, η οποία αξιολογεί την απονομή δικαιοσύνης, τη διαφθορά, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους θεσμικούς ελέγχους και τις ισορροπίες στα κράτη μέλη της ΕΕ, δύναται να αποτελέσει αφετηρία για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, μέσω σχετικών νομοθετικών τροποποιήσεων. Ο Κύπριος βουλευτής ανέφερε ότι η αξιολόγηση του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση και τα εθνικά κοινοβούλια να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ευρήματα της Έκθεσης, τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό και στους αρμόδιους φορείς.

Ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε εξάλλου τη σημασία της Έκθεσης σε σχέση με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι στο σημερινό ασταθές περιβάλλον, όπου  παρατηρούνται αυξανόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι απόλυτα αναγκαίο οι υποψήφιες για ένταξη χώρες να αντιλαμβάνονται την εξαιρετική σημασία που προσδίδουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της στο κράτος δικαίου.

Share this post