Αναλαμβάνω καθήκοντα Διευθυντή Επικοινωνίας στην SPP Media