Αναλαμβάνω συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του Ιωάννη Κασουλίδη