Λίγα λόγια για μένα

Πιστεύω στην ελευθερία.στον ορθό λόγο.στα ατομικά δικαιώματα.στο κράτος δικαίου.στην ανοχή.στις ελεύθερες ανταγωνιστικές αγορές.στην ανοικτή κοινωνία.