Βελτίωση επιδημιολογικών αποτελεσμάτων

Βελτίωση επιδημιολογικών αποτελεσμάτων

Έχουμε στρατηγική για να μας βρει πιο δυνατούς η επόμενη μέρα.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας, παρουσιάζουν καθημερινά βελτίωση και έχουμε ήδη σημειώσει πως αυτά τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται στις θυσίες των συμπολιτών μας.

 

Πάνω σ’ αυτά τα αποτελέσματα χρειάζεται να χτίσουμε. Η οικονομία είναι συνυφασμένη με την υγεία και την πορεία της επιδημίας. Η βελτίωση στην αγορά, αλλά και στην κοινωνία και την ψυχολογία ακολουθούν.

 

Ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη ενισχύουμε τον σχεδιασμό μέσα από τα προγράμματα στήριξης, μέσα από το πλαίσιο συνοχής και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τη στρατηγική που μας βρει πιο δυνατούς η επόμενη μέρα.

 

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Στα δύσκολα μετρούν οι πράξεις, μετρούν τ’ αποτελέσματα.

Share this post