Όλα

Πρόταση νόμου: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, αναφορικά με την εγγραφή μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1 στη Δημοκρατία, το οδόμετρο, τον περιοριστή ταχύτητας και τον ταχογράφο.

Αυτεπάγγελτη εξέταση

Κυκλοφοριακό μείζονος Λευκωσίας Η διαφαινόμενη αυξητική τάση στην κυκλοφορία όσον αφορά τις κύριες οδικές αρτηρίες που οδηγούν εντός και εκτός της μείζονος Λευκωσίας, καθώς και οι σχεδιασμοί των κυβερνητικών τμημάτων ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι χρησιμοποιούν τις εν λόγω οδικές αρτηρίες

Πρόταση νόμου

Ο O περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ώστε να δοθεί η δυνατότητα σ΄αυτούς που κατέχουν πείρα και επαρκείς γνώσεις 15 ετών σε επιμέρους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας, αν πρόκειται για...